OpenCart.cz

Cookies

0

Od 1.1.2012 (účinnost novely zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikací) je každý provozovatel webu či eshopu povinen uživatele informovat o rozsahu a účelu používání cookies a zároveň mu dát možnost používání cookies odmítnout.(více info zde. Výjimkou jsou cookies, které jsou nezbytné pro fungování služby, kterou si uživatel sám vyžádal - nákupní proces atpd. Naopak odvolatelným příkladem jsou cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provoz vaší služby např. analýza návštěvnosti.


O tom jakou formou by toto mělo být provedeno (např. zda je nutný výslovný souhlas či zda postačuje prohlášení "procházením našeho webu vyjadřujete svůj souhlas s užíváním cookies"), bychom mohli vést dlouhé spory a k výsledku se stejně nedostaneme. Stejně tak je nejednoznačné, zda lze cookies považovat za osobní údaj z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Souhlas s užíváním cookies je sice nutný, ale nikdo neví, jakou má mít formu a nikdo také neřeší, že uvedené v praxi není nikým vymáháno či sankcionováno.
Připravený vqmodul pro vás zdarma


<!-- cookies agree bar -->

<file name="catalog/controller/common/header.php">

<operation>

<search position="after"><![CDATA[public function index() {]]></search>

<add><![CDATA[

        if(isset($_POST['cookies_agree'])){

          $do_not_show_again = htmlspecialchars($_POST['cookies_agree']);

          if($do_not_show_again == 'true'){

            $_SESSION['cookies_agree'] = true;

            echo 'Done !';

            die();

          }

        }

      ]]></add>

</operation>

</file>

<file name="catalog/view/theme/default/template/common/header.tpl">

<operation>

<search position="after"><![CDATA[<body class="<?php echo $class; ?>">]]></search>

<add><![CDATA[

        <?php if(!isset($_SESSION['cookies_agree'])){ ?>

          <div id="cookies-agree">

            <div class="container">

              <div class="col-sm-8">

                <p>Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.</p>

              </div>

              <div class="col-sm-4">

                <input onChange="customCheckboxCookies();" class="display-none" id="cookies-agree-checkbox" type="checkbox" name="cookies-agree-checkbox" value="1" />

                <label for="cookies-agree-checkbox"><span class="custom-checkbox"></span>Nezobrazovat</label>

                <button name="cookiers-agree-button" onClick="cookiesAgree();" class="btn btn-success">Souhlasím</button>

              </div>

            </div>

          </div>

          <script type="text/javascript">

            function customCheckboxCookies(value){

              var checked = $('#cookies-agree-checkbox').prop('checked');

              if(checked){$('#cookies-agree label span').addClass('checked');}

              else{$('#cookies-agree label span').removeClass('checked');}

              return true;

            }

            function cookiesAgree(){

              $('#cookies-agree').fadeOut();

              var do_not_show_again = $('#cookies-agree-checkbox').prop('checked');

              $.post("<?php echo $_SERVER['REQUEST_URI']; ?>",{'cookies_agree': do_not_show_again},function(result){console.log('Cookies - agree - done');});

            }

          </script>

        <?php } ?>

      ]]></add>

</operation>

</file>