Powered by Smartsupp

OpenCart.cz

Více informací o EET modul pro Opencart


0

Modul plně splňuje požadavky zákona č. 112/2016 Sb. (zákon o evidenci tržeb).

Důraz je kladen na bezpečný a bezobslužný provoz modulu. Uživatel není zatěžován opencart eet modulnadbytečným a příliš technickým nastavením modulu. Vše je řešeno s myšlenkou maximálního zjednodušení používání modulu.

Provoz je plně automatický a nevyžaduje zásah administrátora obchodu při vytvoření objednávky a následném zpracování (změny stavu). Pokud dojde k dočasné chybě, způsobené například nedostupností serveru Finanční správy, tak se modul pokouší opakovaně zprávu odeslat (na pozadí, bez nutnosti cokoliv definovat).

Modul zobrazuje přehled všech plateb evidovaných Opencartem. Tuto evidenci nelze jinde v administraci obchodu takto souhrně zobrazit. Následná kontrola zaslaných zpráv o tržbách v přehledu plateb slouží k oveření správné funkce modulu i pro případnou kontrolu správcem daně. Úzká vazba na evidenci plateb vychází z úmyslu zákona - evidovat tržby. Jinými slovy pracuje se se skutečně přijatými částky a to jsou v Opencartu EET platby.

Je možné zprávy zasílat v obou podporovaných módech - ostrém i ověřovacím. Zprávy o tržbách jsou odesílány v obou módech, ale pouze v ostrém módu jsou tržby evidovány podle zákona. Je doporučeno nastavit ověřovací mód po instalaci modulu a několik dnů až týdnů sledovat skutečnou podobu odesílaných zpráv. Je to nejlepší postup pro ověření plné funkčnosti modulu v reálném provozu a nastavení provedeném administrátorem.

Modul podporuje obě prostředí pro zasílání zpráv - produkční i neprodukční (playground). Neprodukční prostředí umožňuje testovat odesílání zpráv bez platného certifikátu a v kombinaci s ostrým módem i chování modulu, které se projeví jen v ostrém módu (odesílání útenek emailem, zobrazení informačního oznámení).

Modul musí za všech okolností spolehlivě evidovat tržby. Sankce uvedené v zákoně jsou příliš velké na nějaký méně odpovědný přístup k této povinnosti.

Zákonem požadované údaje o tržbě jsou  zasílány emailem zákazníkovi.

Bezpečnost a spolehlivost

Certifikát i heslo pro soukromý klíč jsou v databázi uloženy zašifrovaně.

Nemůže nastat situace, kdy se jakýmkoliv způsobem ztratí uložená data o tržbách a nastavení modulu. Ani data vytvářená modulem, ani nastavení, se nemažou po odinstalování modulu a po jeho aktualizaci. Není nutné mít obavy z používání nových verzí modulu.

Kód modulu zaručuje, že v případě neočekávané chyby (na serveru nebo v modulu) jsou všechny informace o tržbě, zprávách nebo případné chybě uchovány v databázi pro pozdější nápravu.

Modul je zabezpečen tak, aby v co největší míře bránil neautorizovaným úpravám a tím možnému selhání při odesílání evidovaných tržeb.

Daňový portál umožňuje ověřit zaevidování účtenky. V okně, které zobrazuje detaily tržby, je tlačítko pro rychlé zobrazení stránky na portálu.

Pro spolehlivé odesílání zpráv je potřeba mít přehled o vzniku plateb v shopu. Vytvoření platby platebním modulem nebo v administraci obchodu je okamžik, kdy se tržba uloží do databáze a odešle se zpráva. Proto jsou na záložce Nastavení pro informaci zobrazeny všechny stavy objednávek, které vytváří platby. Lze pak snadno porovnat chování platebních modulů s očekávaným odesíláním zpráv.

Možnosti nastavení

Lze nastavit, které platební moduly budou ignorovány. Pro takové moduly nebudou zprávy o tržbách zasílány, ani nebudou tržby jakkoliv evidovány přímo v modulu.

Zákon vyžaduje celkovou částku tržby evidovat po částech, jako jsou jednotlivé daňové sazby, ale i specifické režimy (cestovní služba, prodej použité zboží, zúčtování). Modul podporuje všechny uvedené režimy. I přesto, ne všechny obchody například prodávají cestovní služby nebo použité zboží. Pro vyšší přehlednost modul údaje, které se v obchodě nepoužívají, nezobrazuje.

Modul je plně kompatibilní s Multistore. Každý obchod může používat jiné nastavení i autentizační údaje.

Každý obchod musí zobrazovat informační oznámení, pokud eviduje tržby. Modul umožňuje zvolit až 4 způsoby umístění oznámení na stránce.

Modul je připraven na případnou budoucí změnu sazeb DPH.

Specifické případy

Plně podporováno je používání slevových kupónů nebo kupónů na dopravu zdarma.

Jsou podporována storna

Modul je určen pro plátce i neplátce DPH.