Powered by Smartsupp

OpenCart.cz

Cookies


0

Od 1.1.2012 (účinnost novely zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikací) je každý provozovatel webu či eshopu povinen uživatele informovat o rozsahu a účelu používání cookies a zároveň mu dát možnost používání cookies odmítnout.(více info zde. Výjimkou jsou cookies, které jsou nezbytné pro fungování služby, kterou si uživatel sám vyžádal - nákupní proces atpd. Naopak odvolatelným příkladem jsou cookies, které nejsou nezbytně nutné pro provoz vaší služby např. analýza návštěvnosti.


O tom jakou formou by toto mělo být provedeno (např. zda je nutný výslovný souhlas či zda postačuje prohlášení "procházením našeho webu vyjadřujete svůj souhlas s užíváním cookies"), bychom mohli vést dlouhé spory a k výsledku se stejně nedostaneme. Stejně tak je nejednoznačné, zda lze cookies považovat za osobní údaj z hlediska zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Souhlas s užíváním cookies je sice nutný, ale nikdo neví, jakou má mít formu a nikdo také neřeší, že uvedené v praxi není nikým vymáháno či sankcionováno.